AVÍS LEGAL

Introducció

Aquest document d’Avís Legal, de Condicions d’Ús i de Política de privacitat regulen l’accés, navegació, i ús del lloc web, així com la contractació de serveis a través del mateix i l’ús dels continguts. La política de privacitat que afecta tot el lloc web es presenta al seu torn.

Dades del titular

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’exposen les dades d’identificació del titular del lloc web:

Nom social: ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE MALALTS D’ALZHEIMER DE POLLENÇA (AFAMA), d’ara endavant, l’Empresa.

Domicili social: Carrer Santo Domingo S/N

Població: Pollença

Província: Illes Balears

Codi postal: 07460

Número CIF: G07834724

Adreça electrònica: afamapollensa@gmail.com

Telèfon de contacte: 971530252

Dades registrals: en el Registre d’ASSOCIACIONS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS amb el número 3199

Activitat: Atenció al malalt d’Alzheimer i familiars

Condicions d’ús

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquest Avís Legal i condicions d’ús. Qualsevol persona que utilitzi el lloc web se li atribueix la condició d’Usuari, sense perjudici de les diferents consideracions en funció de la seva activitat en el mateix. L’usuari haurà de llegir periòdicament el seu Avís Legal i Condicions d’Ús del lloc web, ja que podrà sotmetre’s a modificacions o actualitzacions en qualsevol moment i sense previ avís; de caràcter legislatiu, en el disseny, presentació i / o configuració d’aquest lloc, així com alguns o tots els serveis, per qualsevol motiu legítim.

Condicions d’accés i ús del Lloc Web

L’accés al lloc web per part de l’usuari és gratuït. L’accés als Continguts i/o a l’ús dels serveis oferts a través d’aquest lloc web, vostè està subjecte a les següents normes:

 1. L’usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquest lloc web i dels serveis oferts, amb subjecció a la Llei, als bons costums, al seu Avís Legal i a les Condicions d’Ús.
 2. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent de la finalitat d’aquest lloc web.
 3. La informació facilitada per l’usuari al responsable ha de ser veraç. L’usuari garanteix la veracitat i autenticitat de totes les dades facilitades en els diferents formularis o altres formes d’aquest lloc web.
 4. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que puguin causar danys al responsable o a tercers per la informació facilitada.
 5. Aquest lloc web i/o els seus continguts no podran ser utilitzats amb la finalitat de danyar els drets o interessos de l’organització, altres Usuaris o tercers.
 6. No es podran dur a terme activitats contràries a la Llei, la moral, l’ordre públic o els bons costums generalment acceptats.
 7. L’usuari ha d’actuar sense distorsionar la seva identitat ni suplantar la d’un tercer.
 8. Els continguts que continguin codis maliciosos o altres programes que puguin interrompre, destruir o danyar el funcionament de qualsevol aplicació, equip informàtic o sistema de telecomunicacions no seran distribuïts ni gestionats.
 9. No es podran dur a terme activitats que danyin, perjudiquin o inutilitzin aquest lloc web, els seus continguts i/o serveis i els equips, sistemes i xarxes que els suportin, o accedeixin o intentin accedir indegudament o intentar accedir, o interrompre, interceptar, manipular o perjudicar l’ús dels serveis per part d’altres Usuaris.

Els símbols existents en aquest lloc web que reflecteixin els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’organització, tercers o els dispositius tècnics establerts per a la identificació o protecció dels continguts, o alterar-los, eliminar-los o manipular-los de cap manera no podran ser modificats, eliminats o manipulats.

Exempció de responsabilitat i presentacions

Aquest lloc web desenvolupat per l’organització proporciona accés a informació, notícies, activitats i serveis que l’organització considera d’interès per als usuaris. 

L’usuari assumeix tota la responsabilitat per l’ús i la correcta utilització d’aquest lloc web, dels seus continguts i serveis. En particular, a manera d’exemple, l’organització no assumeix cap responsabilitat en les següents àrees:

 1. Els enllaços d’aquest lloc web a pàgines externes sobre les quals l’organització no té control.
 2. La disponibilitat en el funcionament d’aquest lloc web, els seus continguts i serveis.
 3. Infracció de la legislació vigent per part de l’usuari o de tercers i, en particular, dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat d’altres persones o entitats.
 4. L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic maliciós que pugui causar danys en el sistema informàtic de l’usuari o de tercers. Correspon a l’usuari, en tot cas, tenir les eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 5. Accés fraudulent als continguts o serveis per part de tercers no autoritzats, o si escau, de la intercepció, supressió, alteració, modificació o manipulació de missatges i comunicacions de qualsevol tipus que aquests tercers puguin realitzar.
 6. L’exactitud, veracitat, puntualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la posterior utilització dels seus.
 7. Danys en equips informàtics i usuaris durant l’accés a aquest lloc web quan s’originin errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 8. Danys derivats de circumstàncies derivades de casos fortuïts o força major;
 9. La veracitat i licitud de la informació facilitada per l’usuari en els formularis d’accés i utilització dels continguts o serveis oferts per aquest lloc web. En qualsevol cas, l’usuari estarà obligat a notificar-nos immediatament qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara robatori, pèrdua o accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva cancel·lació.
 10. 10.Les condicions addicionals i/o acords privats conclòs entre l’usuari i els professionals els serveis dels quals s’ofereixen a través del Lloc Web, si n’hi ha.

L’organització declina tota responsabilitat per les conseqüències que puguin derivar-se de l’accés realitzat des de jurisdiccions fora d’Espanya, on la distribució i / o publicació dels continguts d’aquest lloc web, puguin ser contràries a la normativa existent en aquest país.

Per a qualsevol controvèrsia o relació amb aquest lloc web, s’aplicarà la legislació espanyola, sent competent per a la resolució de totes les controvèrsies derivades o relacionades amb l’ús d’aquest lloc web els Jutjats i Tribunals d’Inca – Illes Balears – Espanya.